Verbetermaatregelen

Concrete verbetermaatregelen die wij uit uw ervaringen hebben gehaald
Aangezien we recent zijn gestart met het vastleggen en inzichtelijk maken van uw ervaringen middels asngroep.tevreden.nl, moeten de actuele verbetermaatregelen nog geformuleerd worden.

Uiteraard investeren we continu op het door ontwikkelen van onze expertise op het gebied van autoschadeherstel.

Autoschadeherstelbedrijven moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, neergelegd in kwaliteitscertificaten zoals ISO 9001. Sinds kort heeft de Raad voor Accreditatie een nieuwe norm geaccrediteerd: HIQURE (High Quality Repair). Deze norm geeft consumenten en zakelijke opdrachtgevers de zekerheid dat de werkzaamheden (blijven) leiden tot een kwalitatief verantwoord en veilig herstel. ASN Groep heeft er voor gekozen om deze nieuwe norm te integreren met de al gebruikte kwaliteitsnormen binnen de organisatie en alle vestigingen op basis van de geïntegreerde norm te auditen.

De nieuwe HIQURE norm die door branchevereniging FOCWA voorgeschreven wordt, is bedoeld voor schadeherstellende bedrijven en partijen die de diensten van deze partijen afnemen. Dat zijn onder meer consumenten, verzekeraars, leasemaatschappijen en fleetowners. Alle FOCWA Eurogarant bedrijven die op dit moment een ISO, KZS en/of Eurogarantborgingscertificaat bezitten, zullen twee jaar na de eerste officiële mogelijkheid van certificering het HIQURE certificaat moeten hebben.
asngroep.tevreden.nl is een platform op maat onder: